פירוש המילה feasibly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
feasibilityהיתכנות (כלכלית וכד'), ישימות
 
 
feasibleהיתכנותי, בר-ביצוע, ישים, אפשריfeasiblyבאופן ישים

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים feasibly בעברית | 
איך כותבים feasibly בעברית | 
מה זה feasibly בעברית | 
איך מתרגמים feasibly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: