פירוש המילה fast בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fast

fastener

fastening

fasting

fastness
צום, תענית

מהדק; רוכסן

קשירה

מהירות; יציבות

קשירה
fast (on/for)

fasten (the)
לצום

להדק, לחגור (חגורה וכד'), לרכוס, לסגור היטב
fast


fastened
מהיר; מהודק; איתן; עמיד (צבע וכד')

מהודק, רכוס
fast במהירות; בחוזקה; במהודק

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fast buck
fast food
fast food restaurant
fast onfor
fast track
fast track procedure
fast track process
fast track processprocedure
fast track the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fast בעברית | 
איך כותבים fast בעברית | 
מה זה fast בעברית | 
איך מתרגמים fast לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: