פירוש המילה farm out בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
farm out (the)לשלוח החוצה (תוצרת לעיבוד וכד'), להעביר לטיפול חיצוני
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
farm out the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים farm out בעברית | 
איך כותבים farm out בעברית | 
מה זה farm out בעברית | 
איך מתרגמים farm out לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: