פירוש המילה fancifully בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fancifulness

fancy

fancy dress
דמיוניות

נטייה; דמיון

תחפושת
fancy (the)לנטות ל-; לדַמותfancied

fanciful

fancy
דמיוני

עתיר דמיון

נוטה ל-; מגונדר, מקושט
fancifully

fancily
באופן דמיוני

בהידור

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fancifully בעברית | 
איך כותבים fancifully בעברית | 
מה זה fancifully בעברית | 
איך מתרגמים fancifully לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: