פירוש המילה fanatic בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fanatic

fanaticism
קנאי, פנאטי

קנאות, פנטיות, הקצנה
fanaticize (theלהקצין (עמדות וכד')fanatic

fanatical

fanaticized
קנאי, פנאטיfanaticallyבקנאות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fanatic בעברית | 
איך כותבים fanatic בעברית | 
מה זה fanatic בעברית | 
איך מתרגמים fanatic לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: