פירוש המילה famous personagepeople בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
famous personage/peopleאנשי שם
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים famous personagepeople בעברית | 
איך כותבים famous personagepeople בעברית | 
מה זה famous personagepeople בעברית | 
איך מתרגמים famous personagepeople לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: