פירוש המילה familiarize with בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
familiarity (with)


familiarization
בקיאות, היכרות, התמצאות; משפחתיות, יחסי קִרבה

התוודעות, היכרות
familiarize (with)להתוודע, להכירfamiliar

familiarized

familiar with

מוכר, קרוב, ידוע, מאוקלםבקי/בקיא ב-

familiarlyבידידות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים familiarize with בעברית | 
איך כותבים familiarize with בעברית | 
מה זה familiarize with בעברית | 
איך מתרגמים familiarize with לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: