פירוש המילה false affidavit בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
false/fabricated affidavitתצהיר בדוי/שקרי/כוזב
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים false affidavit בעברית | 
איך כותבים false affidavit בעברית | 
מה זה false affidavit בעברית | 
איך מתרגמים false affidavit לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: