פירוש המילה false action בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
false actionתביעת שווא
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים false action בעברית | 
איך כותבים false action בעברית | 
מה זה false action בעברית | 
איך מתרגמים false action לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: