פירוש המילה fake בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fake

fakery
זיוף, רמאות, פלסתר; מתחזה

זיוף, פלסתר
fake (the)לזייף, לבדות (ראיות וכד')fakeמזויף
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fake news
fake the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fake בעברית | 
איך כותבים fake בעברית | 
מה זה fake בעברית | 
איך מתרגמים fake לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: