פירוש המילה factual בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fact

factoid

factuality

factualism

factum
נתון, עובדה

חצי אמת/עובדה

אמיתיוּת

עובדתיות

מעשה
 
 
factualעובדתיfactually

in fact
מבחינה עובדתית, עובדתית

למעשה, בפועל, לאמיתו של דבר, בעצם, אכן, לעצם העניין, אדרבה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
factual basis
factual basis for
factual determination


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים factual בעברית | 
איך כותבים factual בעברית | 
מה זה factual בעברית | 
איך מתרגמים factual לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: