פירוש המילה facts speak for themselves בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
(the) facts speak for themselvesהעובדות מדברות בעד עצמן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facts speak for themselves בעברית | 
איך כותבים facts speak for themselves בעברית | 
מה זה facts speak for themselves בעברית | 
איך מתרגמים facts speak for themselves לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: