פירוש המילה facts on the ground בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
facts on the groundעובדות בשטח
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facts on the ground בעברית | 
איך כותבים facts on the ground בעברית | 
מה זה facts on the ground בעברית | 
איך מתרגמים facts on the ground לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: