פירוש המילה facts of life בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
facts of life"עובדות החיים" (מין)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facts of life בעברית | 
איך כותבים facts of life בעברית | 
מה זה facts of life בעברית | 
איך מתרגמים facts of life לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: