פירוש המילה factor in בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
factor in (the)להביא בחשבון
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
factor in the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים factor in בעברית | 
איך כותבים factor in בעברית | 
מה זה factor in בעברית | 
איך מתרגמים factor in לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: