פירוש המילה factor בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
factor

factory
גורם, שיקול, פקטור; שקלול

מפעל, בית חרושת
factor (in/into/the))לפרק לגורמים; לשקללfactoredמפורק לגורמים; משוקלל
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
factor in
factor in the
factor inintothe


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים factor בעברית | 
איך כותבים factor בעברית | 
מה זה factor בעברית | 
איך מתרגמים factor לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: