פירוש המילה factious בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faction

factionalism
פלג, סיעה

סיעתיות, פלגנות, מחנאות, כיתתיות
factionalize (the)לפלגfactional

factious
סיעתי, חד-מפלגתי

פלגני, תככני
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים factious בעברית | 
איך כותבים factious בעברית | 
מה זה factious בעברית | 
איך מתרגמים factious לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: