פירוש המילה factionalize בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faction

factionalism
פלג, סיעה

סיעתיות, פלגנות, מחנאות, כיתתיות
factionalize (the)לפלגfactional

factious
סיעתי, חד-מפלגתי

פלגני, תככני
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
factionalize the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים factionalize בעברית | 
איך כותבים factionalize בעברית | 
מה זה factionalize בעברית | 
איך מתרגמים factionalize לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: