פירוש המילה fact free בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
fact-freeאינו שולט בעוּבדות
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fact free בעברית | 
איך כותבים fact free בעברית | 
מה זה fact free בעברית | 
איך מתרגמים fact free לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: