פירוש המילה fact בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fact

factoid

factuality

factualism

factum
נתון, עובדה

חצי אמת/עובדה

אמיתיוּת

עובדתיות

מעשה
 
 
factualעובדתיfactually

in fact
מבחינה עובדתית, עובדתית

למעשה, בפועל, לאמיתו של דבר, בעצם, אכן, לעצם העניין, אדרבה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fact based
fact check
fact check the
fact checking
fact finding
fact finding mission
fact free


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fact בעברית | 
איך כותבים fact בעברית | 
מה זה fact בעברית | 
איך מתרגמים fact לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: