פירוש המילה facsimile בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
facsimile

fax
פקסימיליה, פקס; העתק מדוייקfacsimile (the)לפקסס
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
facsimile the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facsimile בעברית | 
איך כותבים facsimile בעברית | 
מה זה facsimile בעברית | 
איך מתרגמים facsimile לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: