פירוש המילה facing בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faceחזית; פנים, פרצוףface (the)לעמוד בפני, להתייצב מול, להיות נתון ל-, לפנות כלפי-faced

facial

facing
בעל פני-

של פׇנים, לפָנים

נתון/נשקף ל-(סכנה וכד')
facing

in the face
ממול

בפָנים, נכוחה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facing בעברית | 
איך כותבים facing בעברית | 
מה זה facing בעברית | 
איך מתרגמים facing לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: