פירוש המילה facilitator בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
facilitation

facilitator

facility

facilities
הקלה; קידום, סיוע

מקדם, סולל דרך

מִתְקן (גרעיני וכד'); קלות; מיומנות

אמצעים, כלים; מִתקנים
facilitate (the)להקל; לקדם, להתניע, לתת יד ל-, לתרום ל- (נושא ,תהליך וכד'), לאפשר, לסייעfacilitated

facilitative
מקדם

מקל, מסייע
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facilitator בעברית | 
איך כותבים facilitator בעברית | 
מה זה facilitator בעברית | 
איך מתרגמים facilitator לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: