פירוש המילה facial בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faceחזית; פנים, פרצוףface (the)לעמוד בפני, להתייצב מול, להיות נתון ל-, לפנות כלפי-faced

facial

facing
בעל פני-

של פׇנים, לפָנים

נתון/נשקף ל-(סכנה וכד')
facing

in the face
ממול

בפָנים, נכוחה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
facial plastic and reconstructive surgeon
facial expression
facial features
facial plastic and reconstructive surgeon
facial recognition


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים facial בעברית | 
איך כותבים facial בעברית | 
מה זה facial בעברית | 
איך מתרגמים facial לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: