פירוש המילה face value בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
nominal/par/face valueערך נקוב/נומינליtake (something/someone) at face value להתייחס (לדברים וכד') כפשוטם/בלי לבדוק לעומק
 
 
at face valueבערך נקוב; כפשוטו, בלי לחקור לעומק

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים face value בעברית | 
איך כותבים face value בעברית | 
מה זה face value בעברית | 
איך מתרגמים face value לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: