פירוש המילה face the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faceחזית; פנים, פרצוףface (the)לעמוד בפני, להתייצב מול, להיות נתון ל-, לפנות כלפי-faced

facial

facing
בעל פני-

של פׇנים, לפָנים

נתון/נשקף ל-(סכנה וכד')
facing

in the face
ממול

בפָנים, נכוחה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
face the consequences
face the facts
face the music
face the pressure
face the pressure of
face the truth


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים face the בעברית | 
איך כותבים face the בעברית | 
מה זה face the בעברית | 
איך מתרגמים face the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: