פירוש המילה face בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
faceחזית; פנים, פרצוףface (the)לעמוד בפני, להתייצב מול, להיות נתון ל-, לפנות כלפי-faced

facial

facing
בעל פני-

של פׇנים, לפָנים

נתון/נשקף ל-(סכנה וכד')
facing

in the face
ממול

בפָנים, נכוחה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
face amount
face criminal charge
face down
face down the
face it
face justice
face of war
face off
face off againstwith
face saving
face the
face the consequences
face the facts
face the music
face the pressure
face the pressure of
face the truth
face to face
face up to
face up to reality
face up to the
face value


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים face בעברית | 
איך כותבים face בעברית | 
מה זה face בעברית | 
איך מתרגמים face לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: