פירוש המילה fabulous בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
fabulousנפלא, נהדרfabulouslyבצורה נפלאה, באופן מסחרר/שלא יאומן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabulous בעברית | 
איך כותבים fabulous בעברית | 
מה זה fabulous בעברית | 
איך מתרגמים fabulous לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: