פירוש המילה fabricated out of nothing בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
fabricated out of nothingמצוץ מן האצבע
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricated out of nothing בעברית | 
איך כותבים fabricated out of nothing בעברית | 
מה זה fabricated out of nothing בעברית | 
איך מתרגמים fabricated out of nothing לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: