פירוש המילה fabricated evidence בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fictitious/fabricated evidenceראיה בדויה/פיקטיבית
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricated evidence בעברית | 
איך כותבים fabricated evidence בעברית | 
מה זה fabricated evidence בעברית | 
איך מתרגמים fabricated evidence לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: