פירוש המילה fabricated affidavit בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
false/fabricated affidavitתצהיר בדוי/שקרי/כוזב
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricated affidavit בעברית | 
איך כותבים fabricated affidavit בעברית | 
מה זה fabricated affidavit בעברית | 
איך מתרגמים fabricated affidavit לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: