פירוש המילה fabricate evidence to בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fabrication of evidenceבידוי ראיותfabricate evidence (to)לבדות ראיות
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricate evidence to בעברית | 
איך כותבים fabricate evidence to בעברית | 
מה זה fabricate evidence to בעברית | 
איך מתרגמים fabricate evidence to לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: