פירוש המילה fabricate evidence בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fabrication of evidenceבידוי ראיותfabricate evidence (to)לבדות ראיות
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fabricate evidence to


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricate evidence בעברית | 
איך כותבים fabricate evidence בעברית | 
מה זה fabricate evidence בעברית | 
איך מתרגמים fabricate evidence לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: