פירוש המילה fabricate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fabrication"פיברוק", בידוי, בדותה, סיפור בדים, "המצאה"; זיוף, פלסתר; ייצורfabricate (the)"לפברק", לבדות, "להמציא"; לזייףfabricatedמפוברק, בדוי
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fabricate evidence
fabricate evidence to
fabricate the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fabricate בעברית | 
איך כותבים fabricate בעברית | 
מה זה fabricate בעברית | 
איך מתרגמים fabricate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: