פירוש המילה domesticate the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
domestication

domesticator

domesticity
ביות

מביית

חיי משפחה
domesticate (the)לבייתdomestic

domesticated
מקומי, ביתי, פנימי, משפחתי

מבוית
domesticallyבאופן ביתי, בחוג המשפחה, מתוצרת בית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים domesticate the בעברית | 
איך כותבים domesticate the בעברית | 
מה זה domesticate the בעברית | 
איך מתרגמים domesticate the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: