פירוש המילה dissatisfy withthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
dissatisfaction (over/with)מורת רוח, אי-שביעות רצון, חוסר נחת, נרגנותdissatisfy (with/the)לגרום אי נחתdissatisfactory

dissatisfied
איננו משביע רצון

איננו מרוצה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים dissatisfy withthe בעברית | 
איך כותבים dissatisfy withthe בעברית | 
מה זה dissatisfy withthe בעברית | 
איך מתרגמים dissatisfy withthe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: