פירוש המילה disorient the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
disorientationבלבול, אי-התמצאותdisorient (the)לבלבלdisoriented

disorienting
מבולבל; תועה

מבלבל
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים disorient the בעברית | 
איך כותבים disorient the בעברית | 
מה זה disorient the בעברית | 
איך מתרגמים disorient the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: