פירוש המילה disclaimer of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
disclaimer (of)התנערות (מאחריות וכד'), תניית פטור, כתב ויתור/מיאון, חזרה מתביעהdisclaim (the)להתנער מ-, לוותר על תביעה, לחזור מתביעה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים disclaimer of בעברית | 
איך כותבים disclaimer of בעברית | 
מה זה disclaimer of בעברית | 
איך מתרגמים disclaimer of לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: