פירוש המילה diagnose the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
diagnosing

diagnosis

diagnostician

diagnostics
אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהמאבחן

אבחון (בארגון וכד')
diagnose (the)לאבחןdiagnosticאבחנתי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים diagnose the בעברית | 
איך כותבים diagnose the בעברית | 
מה זה diagnose the בעברית | 
איך מתרגמים diagnose the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: