פירוש המילה desiderate theat בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
desideratum

desiderata
נחיצות, משאלה, צורך, חסר

נחיצויות, משאלות, צרכים, חוסרים
desiderate (the/at)לחשוק, להתאוות, לחפוץ, לחוש להיזקק ל-desiderativeמתאווה, חושק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים desiderate theat בעברית | 
איך כותבים desiderate theat בעברית | 
מה זה desiderate theat בעברית | 
איך מתרגמים desiderate theat לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: