פירוש המילה deprecate the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
deprecationגינוי; התבטלות בפני-deprecate (the)לגנות; להמעיט בערך, להתבטל בפניdeprecated

deprecative
מגונה

מגנה
deprecatingly

deprecatively
מתוך התבטלות/המעטת ערך

בגינוי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים deprecate the בעברית | 
איך כותבים deprecate the בעברית | 
מה זה deprecate the בעברית | 
איך מתרגמים deprecate the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: