פירוש המילה depose the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
deposition


deposal
הדחה (מתפקיד וכ'); תצהיר; עדוּת, הֶעָדה

הדחה
depose (the); להדיח (ממשרה וכד'); להעידdeposedמודח
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים depose the בעברית | 
איך כותבים depose the בעברית | 
מה זה depose the בעברית | 
איך מתרגמים depose the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: