פירוש המילה deference to בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
deference (to)כבוד
 
 
deferentialמכבדdeferentially במתן כבוד

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים deference to בעברית | 
איך כותבים deference to בעברית | 
מה זה deference to בעברית | 
איך מתרגמים deference to לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: