פירוש המילה data sheet בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
data sheetגיליון נתונים, דף מידע
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים data sheet בעברית | 
איך כותבים data sheet בעברית | 
מה זה data sheet בעברית | 
איך מתרגמים data sheet לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: