פירוש המילה daily breadfare of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
daily bread/fare (of)לחם חוק
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים daily breadfare of בעברית | 
איך כותבים daily breadfare of בעברית | 
מה זה daily breadfare of בעברית | 
איך מתרגמים daily breadfare of לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: