פירוש המילה crenelatecrenellate the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
crenel/crenelleחרך יריcrenelate/crenellate (the)לבנות חרכי ירי
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים crenelatecrenellate the בעברית | 
איך כותבים crenelatecrenellate the בעברית | 
מה זה crenelatecrenellate the בעברית | 
איך מתרגמים crenelatecrenellate the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: