פירוש המילה coordinate thewith בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
coordinate

coordinating

coordination

coordinator
קואורדינטה

תאום, קואורדינציהמתאם, רכז
coordinate (the/with)לתאם (פעולות)coordinated

coordinating

coordinative
מתואם

מתאם

יוצר תיאום, קואורדינטיבי
coordinatelyבתיאום, באופן מתואם

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים coordinate thewith בעברית | 
איך כותבים coordinate thewith בעברית | 
מה זה coordinate thewith בעברית | 
איך מתרגמים coordinate thewith לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: