פירוש המילה confine tointhe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
confinement (to)

confines
ריתוק (צבא וכד'), מאסר, כליאה

גבולות, תחום
confine (to/in/the)לתחום, להגביל; לרתק (לבסיס וכד')confined מרותק (צבא וכד'); מוגבל ל-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים confine tointhe בעברית | 
איך כותבים confine tointhe בעברית | 
מה זה confine tointhe בעברית | 
איך מתרגמים confine tointhe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: