פירוש המילה censure overthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
censureביקורת; גינוי, הודעת גינויcensure (over/the)למתוח ביקורת; לגנותcensurableראוי לביקורת/לגינוי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים censure overthe בעברית | 
איך כותבים censure overthe בעברית | 
מה זה censure overthe בעברית | 
איך מתרגמים censure overthe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: