פירוש המילה carve the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
carvingגילוףcarve (the)לצרוב (בתודעה וכד'); לגלף, לפסל, לחרותcarvedחרות, חרוט, מגולף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים carve the בעברית | 
איך כותבים carve the בעברית | 
מה זה carve the בעברית | 
איך מתרגמים carve the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: